Wat voor effect heeft de smartphone op eenzaamheid?

Wat voor effect heeft de smartphone op eenzaamheid?

Hoe vaak per dag kijk jij op je telefoon? De kans is groot dat dit veel meer is dan je eigenlijk zou willen toegeven. Mensen vinden het tegenwoordig steeds lastiger om los te raken van hun smartphone. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. Uit onderzoek blijkt namelijk dat onze smartphoneverslaving kan leiden tot een verhoogd risico op eenzaamheid en depressie.

Iedereen heeft er wel een mening over en de kranten staan vol met artikelen over smartphonegebruik. Jongeren zien vooral veel voordelen van het gebruik van een smartphone en de technologische ontwikkelingen, terwijl ouderen vooral huiverig zijn voor de negatieve consequenties, zoals verslaving en eenzaamheid.

Je ziet hier duidelijk een generatiekloof. In hoeverre moeten we ons zorgen maken om het smartphonegebruik onder jongeren? In dit blog gaan we hier dieper op in.

Depressieve en suïcidale klachten

Ook onder wetenschappers zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant is er een groep onderzoekers die de noodklok luidt over het smartphonegebruik onder jongeren en de effecten hiervan op het psychologisch functioneren.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat jongeren die veel tijd besteden aan hun smartphones vaker depressieve of suïcidale klachten hebben. Jongeren die daarentegen meer tijd besteden aan activiteiten als huiswerk en sporten, hebben veel minder last van psychische klachten. Als je naar deze resultaten kijkt, dan is er inderdaad reden tot zorg.

Smartphone verslaving en psychische klachten

We zijn onze telefoon steeds meer gaan gebruiken de afgelopen jaren. Dat is niet zo gek, want tegenwoordig kun je alles doen op je telefoon; je mail checken, snel even iets opzoeken op Google of je Whatsapp berichtjes beantwoorden. In 2016 keken we nog maar 40 uur per maand naar onze telefoon, in 2018 was dat al 61 uur (gemiddeld twee uur per dag). Tegenwoordig kijken jongeren zo’n 6 tot 7 uur per dag op hun telefoon!

Eerdere onderzoeken toonden aan dat er een verband is tussen psychische klachten, zoals eenzaamheid en depressie, en veelvuldig smartphonegebruik. Echter, het was onduidelijk of de klachten werden veroorzaakt door het smartphone gebruik, of dat mensen hun telefoon pakten wanneer ze zich slechter voelen.

Wat voor effect heeft de smartphone op eenzaamheid?

Onderzoek naar gedrag

Daarom werd er een nieuw onderzoek gestart. Wetenschappers in Amerika onderzochten de psychologische afhankelijkheid van 346 smartphonegebruikers in de leeftijdscategorie 18 tot 20 jaar.

De afhankelijkheid van de smartphone werd getest door middel van een vragenlijst. Proefpersonen moesten hierop aangeven in hoeverre ze het met bepaalde stellingen eens zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan stellingen als ‘ik raak in paniek als ik mijn telefoon niet kan gebruiken’. Ook moesten ze vragen beantwoorden over de mate waarin ze zich depressief en eenzaam voelden.

Symptomen als depressie en eenzaamheid

De conclusie van het onderzoek was dat een hoge smartphone afhankelijkheid tot meer symptomen van eenzaamheid en depressie leidt. Als mensen volledig afhankelijk worden van hun telefoon dan ontstaan er psychische problemen, als eenzaamheid en depressie. Mensen voelen zich angstig als ze geen beschikking hebben tot hun telefoon, omdat ze denken dat dit een nadelig effect heeft op hun dagelijkse leven.

De positieve kant van smartphone gebruik

​Het gebruik van de smartphone heeft gelukkig niet alleen maar nadelen. Zo bieden games en social media namelijk een context voor socialiteit en creativiteit.

Gedachten en gevoelens kunnen makkelijker worden geuit, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden kunnen worden getraind en jongeren kunnen langduriger en gemakkelijker in contact komen met leeftijdsgenoten.

Bijna alle jongeren hebben op een dagelijkse basis contact met hun vrienden via hun telefoon, waardoor ze zich meer verbonden voelen met hun vrienden en meer sociale steun ontvangen.

Jongeren zonder smartphone missen dit soort sociale activiteiten. Het gevolg hiervan is dat ze zich buitengesloten of eenzaam voelen.

Conclusie

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat we te maken hebben met een zogenaamde u-curve; te veel en te weinig smartphone gebruik is voor jongeren niet wenselijk.

Voor ouders (maar ook leerkrachten en hulpverleners) is het belangrijk om het scherm gebruik van jongeren te monitoren. Dit omdat het mogelijk is dat jongeren een ongezonde relatie met hun smartphone kunnen ontwikkelen.

Ook is interesse in de offline en online wereld van jongeren van
cruciaal belang; wat is het dat ze doen op hun smartphone en waardoor worden ze zo door hun mobiel aangetrokken? Voor de toekomst is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden, maar ook om veranderingen te zien als vooruitgang.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Smartphonejunkie vind je honderden relevante blogs. Van diepgaande artikelen tot blogs met praktische tips. Heb je deze blogs al gelezen:

Vergelijkbare berichten